Strategie met ballen
Strategie met ballen
NL
EN

Lauren Vlijter - Tijd voor Passie

Gekwalificeerd Partner

Lauren is een allround-coach met veel ervaring in het toepassen van 'Strategie met ballen' in de arbeidsmarkt. Lauren is personal coach en mobiliteitscoach. Kernwoorden zijn humor, vasthoudendheid en resultaatgericht. Bij het begeleiden van werkzoekenden heeft zij ervaren dat de toepassing van 'Strategie met ballen' zowel de kandidaat als de coach veel inzicht en focus geeft. Mobiliteitscoaching wordt hierdoor nog meer maatwerk!

Lauren Vlijter Tijd voor Passie
Meer informatie over Tijd voor Passie is terug te vinden op de website.
W tijdvoorpassie.nl
terug naar partneroverzicht