NL

EN

Strategie met ballen - voor Vraagstukken

Producten

We ontvangen steeds vaker vraagstukken waarbij er meerdere verschillende betrokkenen zijn. Vraagstukken bijvoorbeeld op het gebied van vluchtelingen, stedenbouwkundige ontwikkelingen en de arbeidsmarkt. Vraagstukken met een veelvoud aan WIE's en WAAROM's. Vraagstukken met de vraag: 'WAT nu?' 


De vragen komen veelal van sociaal-maatschappelijk-economisch organisaties. Organisaties die zich bezig houden met het grote plaatje. Vraagstukken met veel variabelen en veel verbanden. Complexe vraagstukken. 


De methode 'Strategie met ballen' is een universele methode met een eenvoud, kracht en consistentie die het mogelijk maakt de methode voor bijna alle vraagstukken in te zetten. Strategieën die met de methode gemaakt zijn kunnen worden gekoppeld en genest worden. Deze strategieën‘ kan je naast elkaar leggen, stapelen en in elkaar stoppen. Zo kunnen een financi‘ële-, logistieke- en communicatie-strategie met elkaar in verband worden gebracht. En gezamenlijk deel uitmaken van een grotere algemene strategie. 


De methode maakt een totale 'alignement' van een vraagstuk mogelijk. Het in lijn brengen - het in verband brengen - van alle delen van een geheel. Zodat alles dezelfde richting heeft. Richting een duidelijke bestemming, volgens een heldere route. 

'Strategie met ballen’ - voor vraagstukken heeft als doel om keuzes en alternatieven zichtbaar te maken in (complexe) vraagstukken.

de Talk

Workshops

Strategy One

Strategy Day

Strategy Pro


            ‘Strategie met ballen’ is een product van Thomas Business Support | info@strategiemetballen.nl 

            Ontwerp en realisatie B-more design

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK